กด Enter

ชื่อของงาน

  กด Enter

  การแจ้งเตือน

  เกี่ยวกับ PAIDESIGN

  • paidesign Adobe illustrator, Adobe Photoshop 0 รีวิว
  • computer graphic
  • graphic design
  • graphic publication printing
  • infographic
  • Logo Design

  ภาพรวม

  อัตราค่าออกแบบงาน-ไผ่ดีไซน์ 

  #ออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์ต่างๆ ฉลากสินค้า

  แพคเกจที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  แพคเกจที่ 2 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  แพคเกจที่ 3 ราคา 3,000 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบนามบัตร บัตรสะสมแต้ม บัตรสมาชิก VIP MemberCard บัตรส่วนลด คูปองทุกชนิด

  แพคเกจที่ 1 ราคา 500 บาท ชื่อ+ข้อความ แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  แพคเกจที่ 2 ราคา 1,000 บาท ชื่อ+ข้อความ+รูปภาพ ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท *รีทัชภาพจุดละ 200 บาท

  แพคเกจที่ 3 ราคา 2,000 บาท ชื่อ+ข้อความ+รูปภาพ ได้รูปแบบ 2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบตรายาง

  แพคเกจที่ 1 ราคา 500 บาท ข้อความ+อักษรย่อ แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  แพคเกจที่ 2 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  แพคเกจที่ 3 ราคา 3,000 บาท ได้รูปแบบ 2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบโบชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

  ขนาด A5 / 1 หน้า 800 บาท  แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ขนาด A5 / หน้า-หลัง 1,500 แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ขนาด A4 / 1 หน้า 1,500 แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ขนาด A4 / หน้า-หลัง 2,500 แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบสติกเกอร์

  แพคเกจที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  แพคเกจที่ 2 ราคา 1,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  แพคเกจที่ 3 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบการ์ดเชิญทุกชนิด *ไม่รวมค่ารีทัชภาพ

  ราคาที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 1,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #รับตกแต่งปรับรีทัชภาพ (ลบสิว ลบริ้วรอย ปรับผิวเนียน ผิวขาว) 

  แพคเกจที่ 1 ภาพละ 150 บาท ปรับเพิ่มได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  แพคเกจที่ 2 ภาพละ 300 บาท ปรับเพิ่มได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 100 บาท

  แพคเกจที่ 3 ภาพละ 500 บาท ข้อมูลได้ 5 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 6 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบเมนูอาหารและอื่นๆ   

  คิดหน้าละ 300-700 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 2 ครั้ง/หน้า  แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบบรรจุภัณฑ์  แพ็คเก็จจิ้ง  

  ราคาที่ 1 ราคา 1,500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 2,500 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 4,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบปกเทป ปกซีดี ปกดีวีดี ปกหนังสือ

  ราคาที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 1,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  *หน้า-หลังเพิ่ม 500.-

  #ออกแบบโปสเตอร์ 

  ราคาที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 1,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบหน้าโฆษณา หน้าAd แบรนด์เนอร์ 

  ราคาที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 1,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบป้ายไวนิล ผ้าใบ แผ่นป้ายพลาสติก แผ่นป้ายโฆษณาทุกชนิด 

  ราคาที่ 1 ราคา 500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 1,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 1,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบสติกเกอร์โฆษณาติดรถยนต์ทั้งคัน

  ราคาที่ 1 ราคา 1,000 บาท  แก้ไขข้อมูลได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น

  ราคาที่ 2 ราคา 2,000 บาท ได้รูปแบบ 1 แบบ แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  ราคาที่ 3 ราคา 3,500 บาท ได้รูปแบบ  2 แบบ ข้อมูลได้ 3 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 4 ขึ้นไปครั้งละ 200-500 บาท

  #ออกแบบหัวจดหมาย

  เริ่มต้น 300 บาท แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200 บาท

  #ออกแบบบิล ใบเสร็จ

  เริ่มต้น 500 บาท แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200 บาท

  #ออกแบบแผนที่

  เริ่มต้น 500-1,000 บาท (ราคาตามความยากง่ายของงาน)

  #ออกแบบปกFacebook,รูปโปรไฟล์,รูปหน้าอัลบัม,ส่วนอื่นๆ

  เริ่มต้น 300-500 บาท  แก้ไขข้อมูลได้ 2 ครั้ง แก้ไขครั้งที่ 3 ขึ้นไปครั้งละ 200 บาท

  #งานดราฟ สร้างVector วาด เขียน  ลอกแบบ ลอกลาย ทุกชนิด ทำไฟล์ใหม่ แก้ไขโลโก้เก่า

  เริ่มต้น 500-1,000 บาท (ราคาตามความยากง่ายของงาน)

  Pai Design™ “ไผ่ดีไซน์”

  ☻ สอบถามก่อนครับ ยินดีให้คำแนะนำครับ

  ✏ inbox : https://goo.gl/qAvRFH

  ☎ Te l: 096-839-6399 (ไผ่)

  Line : paitun

  ✉ E-mail : paidesign.th@gmail.com

  https://www.facebook.com/paidesignth

  Portfolio (29 items)

  ข้อมูล

  • เรตติ้ง
  • ประสบการณ์ 10 ปี
  • จำนวนงานที่เคยทำ 0
  • รายได้ทั้งหมด: 0.00฿
  • จังหวัด นนทบุรี